ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей
Збірник наукових праць СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Шановні колеги!

Починаючи з 2015 року, збірник наукових статей «Султанівські читання» починає новий період свого існування. Наше видання, яке зареєстроване в International Сentre ISSN, змінює свою періодичність, стаючи щорічником (тобто виходитиме один раз на рік, а не один раз на два роки, як це було у 2010–2014 роках). Крім того, враховуючи сучасні світові тенденції у сфері апробації результатів наукових досліджень, зокрема вимоги, які висуваються до видань, що входять до науковометричних баз даних, редакція збірника «Султанівські читання» змінила правила оформлення статей, з якими можна ознайомитися на веб-ресурсі видання. http://sultanivskichytannia.if.ua/teh-vumogu.html

Порівняльне літературознавство

Маценка С. Методологічні проблеми міжмистецького порівняння Реферат Стаття

Аминева В. Типологические схождения и межлитературные диалоги как понятия компаративистики Реферат Стаття

Моклиця М. Проблеми перекладу і типологія мовних образів у методології компаративних досліджень Реферат Стаття

Червінська О., Дзик Р. Кристалізація письменницького методу через практику літературного перекладу (Про що говорить переклад Ф. Достоєвським бальзаківської «Євгенії Гранде») Реферат Стаття

Хороб С. Культурно-національна ідентичність літературно-художніх текстів: теоретико-методологічна стратегія перекладацтва Володимира Державина Реферат Стаття

Набитович І. Інтердисциплінарні стратеґії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка) Реферат Стаття

Казарин В., Новикова М. Ахматова. Данте. Крым. (К постановке проблемы) Реферат Стаття

Кравець Я. Микола Гоголь у бельгійських французькомовних виданнях Реферат Стаття

Ботнаренко Н. Семантика художнього часу у новелі В. Стефаника «Вона-земля» і повісті А. Чехова «Нудна історія» Реферат Стаття

Рега Д. Візуальні експерименти в поезії Михайля Семенка та Ярослава Сейферта: типологічний аспект Реферат Стаття

Остапчук В. Українські переклади Віслави Шимборської як рецепція: компаративний вимір Реферат Стаття

Нісевич С. Образ художника в інтерпретаційній площині поняття краси Реферат Стаття

Марчук Т. Образно-смислові домінанти драматургії М. Куліша та Ю. О’Ніла у координатах часопросторового виміру Реферат Стаття

Проців Г. Засоби творення національного колориту в історичних романах О. Назарука «Роксолана» та Л. Фейхтвангера «Потворна герцогиня» Реферат Стаття

Орнат Н. Архетип матері в романах Полі Гоявічинської «Дівчата з Новолипок» та Ірини Вільде «Сестри Річинські» Реферат Стаття

Натяжко С. Анна Ґавальда і Оксана Забужко: психоаналітичний аспект сучасної жіночої прози Реферат Стаття

Pasternak I. Mythological internext in Neil Gaiman’s «American gods» and in Liubko Deresh’s «The last love affair of Asure Maharaj» Реферат Стаття

Гуляк Т. Художня модель часопростору в детективних романах І. Роздобудько і Д. Л. Сейерс: порівняльний аспект Реферат Стаття

Українська література

Омельчук О. Особливості поетики ранніх поем Валер’яна Поліщука Реферат Стаття

Karabowicz Т. Motywy sakralne w poezji «Grupy Nowojorskiej» jako ważny element twórczości oraz ogniwo łączące ukraińską tradycję literacką Реферат Стаття

Хороб Сол. Жанр слов’янського фентезі: Володимир Арєнєв «Бісова душа, або Заклятий скарб» Реферат Стаття

Слов'янські літератури

Богданова О. Новое прочтение рассказа А. П. Чехова «Ионыч» Реферат Стаття

Літератури Західної Європи і США

Михайлова М., Ляпина А. Символистский роман о французском нашествии в Россию датского писателя Софуса Михаэлиса Реферат Стаття

Sydor A. La notion de la ville chez Baudelaire Реферат Стаття

Венгринович Н. Натуралістична символіка в американському романі кінця ХІХ – початку ХХ століття Реферат Стаття

Методика викладання літератури

Мацевко-Бекерська Л. Лекція як методична константа у викладанні світової літератури Реферат Стаття