ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей

Ботнаренко Н. Інтерпретація мотиву смерті у новелі Василя Стефаника «Стратився» й оповіданні А. Чехова «Туга» (рос. мовою)

Мета Стаття присвячена дослідженню семантики мотиву смерті у новелі В. Стефаника «Стратився» та оповіданні А. Чехова «Туга».

Дослідницька методика У роботі використані історико-літературний, порівняльно-типологічний, культурно-історичний методи.

Результати Під кутом компаративного аналізу проаналізована семантика мотиву смерті в новелі В. Стефаника «Стратився» та оповіданні А. Чехова «Туга», зокрема визначено особливості символіки, колористики, художнього часу і простору, ритуалу в художніх текстах.

Наукова новизна У роботі вперше за допомогою компаративного аналізу досліджено особливості семантики мотиву смерті у новелі В. Стефаника «Стратився» та оповіданні А. Чехова «Туга».

Практичне значення Матеріал статті може бути використаний при подальшому вивченні літературного процесу епохи помежів’я кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема творчості В. Стефаника і А. Чехова.

Ключовi слова: екзистенційність, межова ситуація, мотив, семантика.

Стаття dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.74-80