ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Електронне видання

Кофлер Д. Критично-літературознавчий дискурс творчості Толкіна (укр. мовою)

Мета . Стаття присвячена аналізу інтерпретації векторів, сформованих у процесі наукового осмислення творчості Джона Р. Р. Толкіна. Метою статті є розглянути основні тенденції критичної рецепції літературної спадщини Толкіна в англо-американському, російському (радянському та пострадянському) та українському літературознавстві.

Дослідницька методика В основі дослідження – системний підхід, спрямований на вивчення літературознавчої рецепції творчості Толкіна у її органічній цілісності, що дозволяє простежити зв’язки між критичними оцінками у різних країнах, а відтак виявити системні закономірності наукової інтерпретації спадщини англійського автора.

Результати Дослідження окреслює базові тенденції літературно-критичної інтерпретації творчості Толкіна в англо-амери¬канському, російському та українському літературознавстві. На основі аналізу існуючої критичної толкіністики виявлено наступні вектори наукового осмислення спадщини англійського автора: вивчення толкінівського художнього світу як цілісної авторської міфологічної системи; виявлення витоків її образності; осмислення її з точки зору сприйняття читачем як самостійної художньої реальності, що зберігає зв’язок як з об’єктивною реальністю, так і з літературною та культурною спадщиною людства.

Наукова новизна Полягає у спробі системного аналізу тенденцій, характерних для англо-американської, російської та української критичної рецепції спадщини Толкіна, в їхньому розвитку та співвідношенні.

Практичне значення Стаття може бути використана для подальшого вивчення динаміки та наповнення критичної рецепції доробку Толкіна

Ключовi слова: критична рецепція, інтерпретація, авторська міфологічна система, вектор дослідження.

dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.179-184

Повернутися до змісту Перейти до статті