ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей

Кохан Р. «Самість – самотність – усамітнення»: парадокси радості дитинства у повісті Анни Ґавальди «35 кіло надії» (укр. мовою)

Мета Стаття зосереджена на дослідженні проблеми самотності героя-підлітка, головного персонажа повісті А. Ґавальди «35 кіло надії», як важливого екзистенційного чинника становлення особистості. Мета цієї статті полягає в оприявненні та аналізі феномену радості в художньому осмисленні «одинокої» дитини.

Дослідницька методика Для дослідження використані: прийом уважного читання, засади рецептивної поетики, феноменологічний та герменевтичний підходи до розуміння літературного твору, а також концепція дитинства. Застосовані прийоми та методи дослідження уможливили детальний персонажний та сюжетний аналіз, зокрема, з огляду теорії читача.

Результати У розвідці проаналізовано художнє втілення дитячої проблематики у «дорослому» творі в контексті сучасного суспільства. Досліджено особливості кореляції «дитина-радість-дорослий» та можливості її трансформації на прикладі повісті А. Ґавальди «35 кіло надії». Представлений аналіз проблеми сім’ї з дитячої перспективи, а також художньої реалізації проблеми сімейних цінностей.

Наукова новизна Запропонована для дослідження повість А. Ґавальди «35 кіло надії» становить цілком неохоплений дослідницьким інтересом матеріал. Окрім того, автономною групою від дитячої та дорослої літератури потребують, очевидно, окремої уваги твори про дітей та дитинство для дорослої читацької аудиторії. Ця літературознавча лакуна залишається однією із найменш досліджуваних та становить актуальний дослідницький матеріал з огляду на особливий вектор проблематики.

Практичне значення Стаття може бути використана для подальшого дослідження літератури про дітей, художнього втілення парадигми радості та проблеми дитинства у творах світової літератури. Наукові результати дослідження можуть стати основою для написання курсових та дипломних робіт.

Ключовi слова: дитинство, радість, самотність, cамість, усамітнення, трагедія, рецептивний горизонт.

Стаття dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.185-194