ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей

Куцевол О. Інноваційні види практичних занять у форматі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів української літератури (укр. мовою)

Мета У статті висвітлюється проблема модернізації практичних занять з методики навчання літератури. Мета статті – обґрунтувати теоретичні засади організації та проведення інноваційних видів практичних занять з методики навчання української літератури на основі діалогічного та інноваційно-креативного підходів.

Дослідницька методика Для дослідження використано системний підхід із застосуванням методів аналізу й синтезу наукових джерел з філософії, педагогіки й методики навчання літератури. На основі вивчення передового досвіду організації освіти в університеті проаналізовано найбільш перспективні можливості практичних занять у сучасному виші. Використані методи дослідження дали змогу порівняти основні елементи будови практичних занять з методики навчання літератури різних видів.

Результати У статті розглянуто різні підходи до проведення практичних занять за монологічним та діалогічним типом. Схарактеризовано практичне заняття діалогічного типу взаємодії викладача й студентів та його відмінності від такого заняття монологічного типу. Описано практичне заняття, проведене за моделлю «Викладач за дверима».

Наукова новизна Виклики модернізації вищої школи України детермінує зміну спрямованості професійно-методичної підготовки майбутніх учителів літератури з «наповнення» їх знаннями, уміннями й навичками на підготовку фахівців, готових до професійно-творчої діяльності, а також систематичного засвоєння досвіду вчителів-новаторів, продукування власних інновацій та постійного саморозвитку індивідуально-творчого потенціалу.

Практичне значення Ця стаття може бути використана для подальшого вивчення проблеми становлення новітньої методики викладання літератури у вищій школі. Наукові результати дослідження можуть лягти в основу підготовки практичних занять з дисципліни «Методика навчання української літератури» та «Методика навчання української літератури».

Ключовi слова: професійно-методична підготовка майбутніх учителів-словесників, методика навчання української літератури, практичне заняття, діалогічний та інноваційно-креативний підходи.

Стаття dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.211-220