ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Електронне видання

Мочернюк Н. Італія у творчості Святослава Гординського (укр. мовою)

Мета Стаття присвячена вивченню рецепції італійської культури у творчості Святослава Гординського. Мета статті – висвітлити творчість митця в контексті українсько-італійських культурних зв’язків.

Дослідницька методика Основа дослідження – інтертекстуальний підхід, що зумовив використання біографічного, культурно-історичного, порівняльного, герменевтичного методів. Мистецтвознавчий аспект розкривається із залученням інтермедіальної методології.

Результати Досліджено рецепцію італійської літератури й мистецтва у творчості Святослава Гординського. Враховано «нефікційне писання» митця (мистецтвознавчі статті, статті про подорожі Італією, рецензії). Представлено детальний аналіз поетики циклів «Римські ямби» та «Італійські вірші». Звернуто увагу на переклад сонета Мікеланджело. Італійське мистецтво було орієнтиром для Гординського, за яким він звіряв свій творчий шлях і його відповідність часові.

Наукова новизна Вперше досліджено «італійські тексти» Святослава Гординського в аспекті взаємозв’язків літератури й образотворчого мистецтва.

Практичне значення Стаття може бути використана для подальшого аналізу творчості Святослава Гординського. Наукові результати дослідження можуть використовуватися при вивченні проблематики міжмистецьких порівнянь та творчості митців-універсалістів.

Ключовi слова: інтертекстуальність, рецепція, італійська література, мистецтво, Святослав Гординський.

dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.34-42

Повернутися до змісту Перейти до статті