ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей

Обихвіст М. Рецепція жіночих образів у романі Мо Яня «Великі груди, широкі сідниці» (укр. мовою)

Мета Статтю присвячено дослідженню жіночих образів у романі сучасного китайського письменника Мо Яня «Великі груди, широкі сідниці» та виявленню специфіки відображення соціалізації жінки у китайському суспільстві.

Дослідницька методика Під час аналізу жіночих образів використовуються засадами школи феміністичної критики, порівняльно-історичний, культурно-історичний методи. Звернення до феміністичної критики дозволяє проаналізувати актуалізацію жіночих образів. Використані методи дослідження сприяють систематизації жіночих персонажів та кращому розумінню соціалізації жінки в китайському суспільстві.

Результати У статті розглядаються шляхи зображення жіночих образів у сучасній китайській літературі, а також соціально-історичні чинники, що вплинули на визначення місця жінки у Китаї. Досліджуються поняття «феміністичний», «жіночий» і «феміний».

Наукова новизна Мо Янь займає провідне місце у сучасній китайській літературі, проте його роботи мало досліджені в українському літературознавстві. Стаття покликана привернути більшу увагу до новітньої літератури Китаю та сприяти поглибленню її вивчення.

Практичне значення Стаття може бути використана для вивчення питань вербалізації соціалізації жінки в художній літературі. Наукові результати дослідження можуть лягти в основу при написанні курсових та дипломних робіт.

Ключовi слова: Мо Янь, жіночі образи, матріархат, соціалізація.

Стаття dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.203-210