ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей

Остапчук В. Труднощі перекладу конфесійних текстів (укр. мовою)

Мета статті полягає в тому, щоб через поетику, зіставляючи переклади конфесійних текстів українською мовою із церковнослов’янськими варіантами, простежити адекватність українських перекладів, враховуючи особливості лексики і стилю.

Дослідницька методика У дослідженні використаний системний підхід із застосуванням порівняльно-типологічного, описового та герменевтичного методів.

Результати У результаті зіставлення перекладів десяти Божих заповідей, а також акафістів до Пресвятої Богородиці церковнослов’янською мовою і українською доходимо висновку, що українська богословська мова знаходиться у стадії становлення, тому зауваження багатьох дослідників щодо неадекватності українських перекладів конфесійних текстів мають свої підстави.

Наукова новизна обумовлена тим, що порушена у заголовку тема недостатньо висвітлена, оскільки українські переклади конфесійних текстів не були детально проаналізовані.

Практичне значення статті зумовлене тим, що її результати можуть бути використані в подальших дослідженнях перекладів конфесійної літератури, а також у наукових працях, у курсах теорії і практики перекладу, у написанні дисертацій, магістерських, дипломних, курсових та інших робіт аспірантами і студентами-філологами.

Ключовi слова: переклад, конфесійні тексти, ментальність, стиль, богословська термінологія.

Стаття dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.63-73