ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей

Рега Д. Авангардні тенденції в українській та чеській літературах 1920–1930-х років: історико-типологічний вимір (англ. мовою)

Мета У статті досліджується проблема історико-типологічного виміру аванградних тенденцій в українській і чеській літературах першої половини ХХ століття.

Дослідницька методика У статті використовується історико-типологічнй підхід. Даний підхід дозволяє проаналізувати одні з найяскравіших проявів українського та чеського авангардизму – футуризму та поетизму в їхніх взаємозв'язках у просторі та часі.

Результати У статті на типологічному рівні проводиться аналіз природи футуризму та поетизму. Наведено приклади схожості даних авангадних напрямів між собою.

Наукова новизна У статті проведено аналіз історико-типологічного виміру футуризму та поетизму як основних авангадних тенденцій в українській і чеській культурах. Дана стаття закладає основи для проведення подальших досліджень.

Практичне значення Стаття може слугувати базисом для подальших досліджень українсько-чеських літературних взаємин першої половини ХХ століття. Результати дослідження можуть бути використані при написанні різного роду наукових робіт.

Ключовi слова: футуризм, поетизм, авангард, історико-типологічний вимір, компаративістика.

Стаття dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.81-85