ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Електронне видання

Смушак Т. Опозиція «своє / чуже» в автобіографічній повісті Наталени Королевої «Без коріння» та автобіографічному романі Ірен Немировськи «Вино самотності» (укр. мовою)

Метою Статтю присвячено інтерпретації художньої опозиції «своє / чуже» (виходячи з парної теми «батьківщина / чужина») в автобіографічній повісті «Без коріння» української письменниці Ната¬лени Королевої та автобіографічному романі «Вино самотності» французької романістки Ірен Неми¬ровськи. Метою цієї статті є виявлення типологічних збігів та відмінностей у репрезентації опозиції «своє» / «чуже» письменницями, які різняться національною та мовною приналежністю.

Дослідницька методика Дослідження ґрунтується на компаративістичному підході із застосуванням порівняльно-типологічного, біографічного, психоаналітичного, контекстуально-інтерпретаційного методів.

Результати У статті доведено, що між порівнюваними творами є низка суголосних поетикально-композиційних схем на окресленому рівні, а також ряд відмінностей, зумовлених специфікою світоглядних ідеологій і творчих інтенцій авторок.

Наукова новизна Вперше в українському літературознавстві за допомогою компаративного інструментарію досліджено бінарну опозицію «своє»/«чуже» у творах «Без коріння» та «Вино самотності».

Практичне значення Запропонована стаття може бути використана при подальшому вивченні українського та французького літературних процесів першої половини ХХ ст., зокрема творчості Наталени Королевої та Ірен Немировськи.

Ключовi слова: опозиція, «своє / чуже», «батьківщина / чужина», дезадаптація, відчуження.

dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.86-96

Повернутися до змісту Перейти до статті