ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Електронне видання

Стулов Ю. Незриме через видиме: роман Ентоні Дорра «Все те незриме світло» (білорус. мовою)

МетоюСтаття присвячена аналізу роману сучасного американського письменника Ентоні Дорра «Все те незриме світло», відзначеного Пулітцерівською премією за 2015 р. Метою статті є з’ясувати художні стратегії письменника, які обумовили успіх книги.

Дослідницька методика У студії використані культурно-історичний метод і метод ретельного прочитання, які дозволили виокремити авторську концепцію, втілену у виборі головних героїв, у жанрових характеристиках, у способі наррації, в оригінальній композициційній структурі роману, в інтертекстуальних зв’язках.

РезультатиУ статті проаналізовані різні оцінки твору Дорра, продемонстровано його оригінальний підхід до зображення подій Другої світової війни через вибір героїв, маніпуляції з хронотопом, дослідження можливистей впливу на свідомість людей за допомогою досягнень техніки, зокрема радіо, увагу до «внутрішнього» голосу людини, а також вплив травми на поведінку людей у кризові моменти.

Наукова новизнаРоман Е. Дорра «Все те незриме світло» опублікований менше двох років назад і тільки починає ставати предметом студіювання. Стаття спрямована на розширення кола новітніх творів, що відрображають тенденції розвитку сучасної американської літератури.

Практичне значення Стаття може бути використана для подальшого дослідження новітньої літератури США, а також при вивченні новітньої американської літератури у виші.

Ключовi слова:сучасна література США, хронотоп, жанр роману, інтертекстуальність.

dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.159-168

Повернутися до змісту Перейти до статті