ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Електронне видання

Тереховська О. Синтетичний роман як один із провідних жанрів західноєвропейської літератури доби Ренесансу (матеріали до вивчення теми) (укр. мовою)

Мета З’ясувати термін «синтетичний роман», його етимологію і дефініції, сформулювати власне робоче визначення «синтетичного роману», а також обґрунтувати зв'язок ренесансного роману з епохою Ренесансу.

Дослідницька методика Для дослідження використаний системний підхід із застосуванням культурно-історичного та контактно-генетичного методів. Твори романного жанру розглянуто в аспекті обумовленості їх жанрової специфіки особливостями культурно-історичної доби, що належить до глобальної епохи рефлективного традиціоналізму. Етимологію роману простежено в контексті контактно-генетичних (генологічних) зв’язків з іншими літературними жанрами і жанровими різновидами.

Результати Доведено, що ренесансний роман – це синтетичний роман, тому що він увібрав у себе риси жанрових різновидів роману – роману-епопеї, роману-памфлету, пригодницького роману, рицарського роману, роману-притчі, панорамного роману, філософського роману, а також важливі ознаки інших жанрів або готові жанри. З’ясовано, що ренесансний синтетичний роман є яскравим віддзеркаленням своєї епохи, естетика якої відзначалася багатомірністю, певною еклектичністю та тенденцією до узагальнення (синтезу). Це обумовлено належністю Ренесансу до глобальної епохи рефлективного традиціоналізму.

Наукова новизна У статті запропоноване власне визначення синтетичного роману, простежено його етимологію і розвиток. Виокремлені характерні жанрові ознаки синтетичного роману, а також визначені його основні форматотворні чинники.

Практичне значення Матеріали даного дослідження можуть бути застосовані на практичних і семінарських заняттях з вивчення історії західноєвропейської літератури доби Ренесансу, а також при розробці лекційних курсів із зарубіжної літератури зазначеного періоду.

Ключовi слова: синтетичний роман, Ренесанс, рефлективний традиціоналізм, роман-епопея, роман-памфлет, пригодницький роман, рицарський роман, роман-притча, панорамний роман, філософський роман, новела.

dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.221-227

Повернутися до змісту Перейти до статті