ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Електронне видання

Турчанська О. Художні особливості втілення феміністичної ідеї в есе Вірджинії Вулф «Власний простір» та гуморесці Ольги Кобилянської «Він і вона»: порівняльно-типологічний аспект (укр. мовою)

Мета Метою статті є здійснення типологічного аналізу есе Вірджинії Вулф «Власний простір» та новели Ольги Кобилянської «Він і вона» на ідейно-тематичному, стилістичному та образному рівнях тексту для виокремлення особливостей представлення феміністичного дискурсу в українській і британській літературах.

Дослідницька методика Дослідження ґрунтується на комплексному застосуванні культурно-історичного, типологічного, та описового методів, що дозволило проаналізувати образну систему творів, виокремити основні феміністичні ідеї та художні засоби їх втілення.

Результати У статті досліджено художні особливості втілення феміністичних ідей у британській та українській національних літературах, у різних ракурсах розглянуто поняття «фемінізму». З’ясовано, що О. Кобилянська та В. Вулф реалізують феміністичну ідею по-різному, що обумовлено особливостями розвитку національних літератур та їхнього власного літературного досвіду.

Наукова новизна У статті вперше здійснено спробу компаративного аналізу есе Вірджинії Вулф «Власний простір» та новели Ольги Кобилянської «Він і вона». Підставою для такого аналізу став спільний проблемний та ідейно-тематичний стержень творів англійської та української письменниць – феміністична ідея, тема емансипації жінки в тогочасному суспільстві.

Практичне значення Стаття може бути використана для подальшого вивчення гендерної проблематики в українській та британській літературах, а також для висвітлення українсько-британських літературних зв’язків.

Ключовi слова: фемінізм, жіноче письмо, жіноча історико-літературна традиція, феміністична теорія, феміністичний рух.

dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.53-62

Повернутися до змісту Перейти до статті