ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей
Збірник наукових праць СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Шановні колеги!

Починаючи з 2015 року, збірник наукових статей «Султанівські читання» починає новий період свого існування. Наше видання, яке зареєстроване в International Сentre ISSN, змінює свою періодичність, стаючи щорічником (тобто виходитиме один раз на рік, а не один раз на два роки, як це було у 2010–2014 роках). Крім того, враховуючи сучасні світові тенденції у сфері апробації результатів наукових досліджень, зокрема вимоги, які висуваються до видань, що входять до науковометричних баз даних, редакція збірника «Султанівські читання» змінила правила оформлення статей, з якими можна ознайомитися на веб-ресурсі видання. http://sultanivskichytannia.if.ua/teh-vumogu.html

Порівняльне літературознавство

Александрова Г. Наукова спадщина Павла Филиповича: теорія і практика компаративістичних студій (англ. мовою) Реферат Стаття

Яцків Н. Детермінізм образу повії у творчості братів Ґонкурів та Панаса Мирного Реферат Стаття

Мочернюк Н. Італія у творчості Святослава Гординського Реферат Стаття

Солецький О. Тексти Григорія Сковороди в контексті європейської емблематичної традиції Реферат Стаття

Турчанська О. Художні особливості втілення феміністичної ідеї в есе Вірджинії Вулф «Власний простір» та гуморесці Ольги Кобилянської «Він і вона»: порівняльно-типологічний аспект Реферат Стаття

Остапчук В. Труднощі перекладу конфесійних текстів Реферат Стаття

Ботнаренко Н. Інтерпретація мотиву смерті у новелі Василя Стефаника «Стратився» й оповіданні А. Чехова «Туга» (рос. мовою) Реферат Стаття

Рега Д. Авангардні тенденції в українській та чеській літературах 1920–1930-х років: історико-типологічний вимір (англ. мовою) Реферат Стаття

Смушак Т. Опозиція «своє / чуже» в автобіографічній повісті Наталени Королевої «Без коріння» та автобіографічному романі Ірен Немировськи «Вино самотності» Реферат Стаття

Українська література

Омельчук О. Проблема звукової фактури літературного матеріалу у теоретичних розмислах Валер’яна Поліщука (укр. мовою) Реферат Стаття

Слов'янські літератури

Богданова О. Оповідання А. П. Чехова «Людина у футлярі»: нове про систему образів (рос. мовою) Реферат Стаття

Казарін В., Новикова М. «…Грізна анафема гуду». (Загадки одного ахматовського восьмивірша) (рос. мовою) Реферат Стаття

Оляндер Л. Книга Чеслава Мілоша «Поневолений розум» і шлях до визволення думки і творчості (рос. мовою) Реферат Стаття

Літератури Західної Європи і США

Стулов Ю. Незриме через видиме: роман Ентоні Дорра «Все те незриме світло» (білорус. мовою) Реферат Стаття

Малишівська І. Екзистенціалізм як домінуюча складова художньої дійсності роману Коліна Вілсона «Паразити свідомості»: інтертекстуальний аналіз Реферат Стаття

Кофлер Д. Критично-літературознавчий дискурс творчості Толкіна Реферат Стаття

Кохан Р. «Самість – самотність – усамітнення»: парадокси радості дитинства у повісті Анни Ґавальди «35 кіло надії» Реферат Стаття

Сав’юк А. Інтертекстуальний дискурс оповідання Л фон Захер-Мазоха «Опришок» Реферат Стаття

Літератури Сходу

Обихвіст М. Рецепція жіночих образів у романі Мо Яня «Великі груди, широкі сідниці» Реферат Стаття

Методика викладання літератури

Куцевол О. Інноваційні види практичних занять у форматі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів української літератури Реферат Стаття

Тереховська О. Синтетичний роман як один із провідних жанрів західноєвропейської літератури доби Ренесансу (матеріали до вивчення теми) Реферат Стаття