ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Амінєва Венера д-р. філол. наук, доц., кафедра російської і зарубіжної літератури, Казанський (Приволзький) федеральний університет (Російська Федерація)
Богданова Ольга д-р філол. наук, проф, провідний науковий співробітник, Інститут філологічних досліджень, Санкт-Петербурзький державний університет (Російська Федерація)
Ботнаренко Наталія канд. філол. наук., викл., кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Висоцька Наталія д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри, кафедра теорії та історії світової літератури ім. проф. В.І.Фесенко, Київський національний лінгвістичний ун-т (Україна)
Голод Роман д-р філол. наук, проф., директор Ін-ту філології, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Девдюк Іванна канд. філол. наук, доц., кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Дзик Роман канд. філол. наук, асист., Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна)
Єгоров Борис д-р філол. наук, проф., гол. наук. співробітник-консультант, Санкт-Петербурзький Ін-т історії РАН (Російська Федерація)
Залевська Оксана канд. філол. наук, доц., кафедра української літератури, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Казарін Володимир д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри, кафедра російської і зарубіжної літератури, Таврійський національний ун-т імені В. І. Вернадського (м. Сімферополь, Україна)
Карабович Тадей Канд. філол. наук, ад’юнкт, Кафедра української філології, Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін,Польща)
Козлик Ігор д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Кравець Ярема канд. філол. наук, доц., кафедра світової літератури, Львівський національний ун-т імені Івана Франка (Україна)
Криворучко Світлана д-р філол. наук, доц., кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології, Харківський національний ун-т імені В. Н. Каразіна (Україна)
Куцевол Ольга д-р пед. наук, проф., кафедра української літератури, Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського (Україна)
Кушнір Ірина канд. філол. наук, доц., кафедра світової літератури, Львівський національний ун-т імені Івана Франка (Україна)
Лишак Галина мол. наук. співробітник, Ін-т Івана Франка НАН України (м. Львів, Україна)
Луцак Світлана д-р філол. наук, проф., кафедра української літератури, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Ляпіна Анастасія канд. філол. наук, редактор, відділ перекладу і редагування, АТ «ПвК Аудит» (м. Москва, Російська Федерація)
Мариновська Оксана д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного ін-ту післядипломної педагогічної освіти (Україна)
Мартинець Алла канд. пед. наук, доц., кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Матвіїшин Володимир (1935–2012) д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри світової літератури (1992–2012), Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Мафтин Наталія д-р філол. наук, проф., кафедра української літератури, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Мацевко-Бекерська Лідія д-р філол. наук, доц., завідувач кафедри, кафедра світової літератури, Львівський національний ун-т імені Івана Франка (Україна)
Маценка Світлана д-р філол. наук, доцент, Кафедра німецької філології, Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)
Михайлова Марія д-р філол. наук, проф., Кафедра історії новітньої російської літератури і сучасного літературного процесу, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (Російська Федерація)
Моклиця Марія д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри, Кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна)
Мочернюк Наталія докторант, кафедра української літератури, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Набитович Ігор д-р філол. наук, проф., Кафедра української філології, Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)
Ніколенко Ольга д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри, кафедра світової літератури, Полтавський національний педагогічний ун-т імені В. Г. Короленка (Україна)
Новикова Марина д-р філол. наук, проф., кафедра російської і зарубіжної літератури, Таврійський національний ун-т імені В. І. Вернадського (м. Сімферополь, Україна)
Оляндер Луїза д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри, кафедра слов’янської філології, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна)
Омельчук Олеся канд. філол. наук, науковий співробітник, Відділ теорії літератури, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ (м. Київ, Україна)
Остапович Олег канд. філол. наук, доц., завідувач кафедри, кафедра німецької філології, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Остапчук Вікторія Канд. філол. наук, асист., Кафедра слов’янської філології, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна)
Рега Данило заступник директора Ін-ту філології, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Свенцицька Еліна д-р філол. наук, проф., кафедра російської літератури, Донецький національного ун-т (м. Вінниця, Україна)
Спатар Ірина канд. філол. наук, викл., кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Стулов Юрій канд. філол. наук, доц., завідувач кафедри зарубіжної літератури, Мінський державний лінгвістичний ун-т (Білорусь)
Тереховська Олена канд. філол. наук, доц., кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (Україна)
Ткачук Тамара канд. філол. наук, доц., кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Федик Оксана канд. психол. наук, доц., кафедра загальної та експериментальної психології, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Хороб Степан д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри, кафедра української літератури, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Цівкач Ольга канд. філол. наук, доц., кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)
Червінська Ольга д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри, Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна)
Штолько Марина зав. науково-інформаційним відділом, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ, Україна)
Яцкевич Мечислав д-р ґабіл, проф., перекладач, заслужений діяч культури Польщі (Ольштин, Польща)
Яцків Наталія канд. філол. наук, доц., завідувач кафедри, кафедра французької філології, Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)
До початку