ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Рецензенти з літературознавства

Володимир Казарін – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.02 «Російська література»), професор, завідувач кафедри російської і зарубіжної літератури, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського (м.Сімферополь, АР Крим, Україна)

Надія Колошук – доктор філологічних наук (спеціальності 10.01.01 «Українська література», 10.01.03 «Література слов’янських народів»), професор, кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури, Ін-т філології Східноєвропейського університету імені Лесі Українки (м.Луцьк, Україна)

Олександр Кеба – доктор філологічних наук (спеціальності 10.01.02 «Російська література», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»), професор, завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огінєнка (м.Кам’янець-Подільський, Україна)

Мар’яна Лановик – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури»), професор, кафедра теорії і методики української та світової літератури, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м.Тернопіль, Україна)

Наталія Мазепа – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.02 «Російська література») (м.Київ, Україна)

Луїза Оляндер – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.02 «Література народів СРСР», «Російська література»), професор, завідувач кафедри слов’янської філології, Ін-т філології Східноєвропейського університету імені Лесі Українки (м.Луцьк, Україна)

Петро Рихло – доктор філологічних наук (спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн», 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»), професор, кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, Україна)

Мечислав Яцкевич – доктор філологічних наук з літературознавчої компаративістики (спеціальність – польсько-литовські та польсько-білоруські літературні взаємини), професор (м.Ольштин, Польща)

Рецензенти з методики викладання літератури

Леся Мірошниченко – доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)», професор, кафедра методики викладання російської мови та світової літератури, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м.Київ, Україна)

Анатолій Ситченко – доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська література)», професор, проректор із науково-педагогічної роботи, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського (м.Миколаїв, Україна)

До початку