ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Працівники Державного вищого навчального закладу
"Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника"

Ігор Козлик Ігор Козлик – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури), професор, завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, голова редколегії
Алла Мартинець Алла Мартинець – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства; відповідальний секретар редколегії
Роман Голод Роман Голод – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література), професор, директор Інституту філології
Світлана Луцак Світлана Луцак – доктор філологічних наук (спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література), професор, професор кафедри української літератури (з 2015 року завідувач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету)
Наталія Мафтин Наталія Мафтин – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література), професор, професор кафедри української літератури
Роман Піхманець Роман Піхманець – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література), доцент, професор кафедри української літератури
Степан Хороб Степан Хороб – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література), професор, завідувач кафедри української літератури

Співробітники інших вищих навчальних закладів України

Наталія Висоцька Наталія Висоцька – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн), професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури ім. проф. В.І.Фесенко Київського національного лінгвістичного університету
Олена Ісаєва Олена Ісаєва – доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література)), професор, завідувач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ)
Жанна Клименко Жанна Клименко – доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література)), професор, професор кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ)
Ольга Куцевол Ольга Куцевол – доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)), професор, професор кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Еліна Свенцицька Еліна Свенцицька – доктор філологічних наук (спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.02 – російська література), професор, професор кафедри російської літератури Донецького національного університету (м.Вінниця)

Закордонні фахівці

Ірина Бетко Ірина Бетко (Irena Betko) – доктор філологічних наук, доцент Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Польща (doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nadzwyczajny profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Polska)
Світлана Буніна Світлана Буніна (Svetlana Bunina) – доктор філологічних наук, запрошений професор кафедри німецької мови і російської мови Університету Вашингтона та Лі, США (Dr. Habil., Visiting Professor of Washington and Lee University, Department of German and Russian, Virginia, USA)
Генрика Ільгевич Генрика Ільгевич (Henryka Ilgiewicz) – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту досліджень культури Литви, Литовська Респубіка (Habilitated Doctor of Humanities, Senior Research Fellow, Lithuanian Culture Research Institute / Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius, Lithuania)
Галина Мазурек Галина Мазурек (Halina Mazurek) – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії російської літератури Шльонського університету, Польща (prof. zw. dr hab., Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Казімеж Прус Казімеж Прус (Kazimerz Prus) –доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської літератури Жешувського університету, Польща (prof. zw. dr hab., Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Ірина Скоропанова Ірина Скоропанова (Ирина Скоропанова) – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри російської літератури Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь)

Архів редколегії

Члени редакційної колегії в 2010-2014 роках

Марія Голянич – доктор філологічних наук, професор, кафедра української мови, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, Україна), член редколегії з 2010 до 2014 року

Василь Ґрещук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, Україна), член редколегії з 2010 до 2014 року

Олександр Карпов (Александр Карпов) – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії російської літератури, Санкт-Петербурзький державний університет (Російська Федерація), член редколегії у 2014 році

Юрій Ковбасенко – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури, Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), член редколегії у 2012 році

Оксана Мариновська – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна), член редколегії у 2012 році

Володимир Матвіїшин (1935-2012) – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, Україна), відповідальний редактор у 2010–2012 роках

Леся Мірошниченко – доктор педагогічних наук, професор, кафедра методики викладання російської мови та світової літератури, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м. Київ, Україна), член редколегії у 2010 році

Марко Теплінський (1924-2012) – доктор філологічних наук, професор, кафедра світової літератури, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, Україна), член редколегії у 2010–2012 роках

Мечислав Яцкевич (Mieczysław Jackiewicz) – доктор філологічних наук, професор (Ольштин, Польща), член редколегії у 2014 році

Щиро дякуємо за співпрацю!

До початку