ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей

Етичні зобов'язання редакційної колегії

Короткий витяг з міжнародних рекомендацій, прийнятих COPE

( https://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors )
 1. Усі надіслані до редакційної колегії статті рецензуються та проходять неупереджений відбір,незалежно від релігійної, расової та національної приналежності автора, його місця роботи та посади. Редакційна колегія має право повернути статтю на доопрацювання або відхилити її. Автор повинен допрацювати статтю відподно до зауважень рецензента та/або редактора.
 2. Відповідальність за прийняття або відхилення статті лежить на редакторові. При прийнятті рішення стосовно конкретної статті редактор повинен враховувати думку рецензента відносно її якості. Редактор має право відхилити статтю, якщо на його думку вона не відповідає параметрам збірника.
 3. Редактор повинен шанувати право авторів на інтелектуальну власність. Редактори не повинні надавати інформацію, що стосується змісту статті, нікому, окрім осіб, задіяних у рецензуванні. Стаття публікується у друкованому збірнику та на електронному ресурсі після позитивного рішення редактора.
 4. Автор має право вимагати, щоб редактор не залучав до рецензування статті певних рецензентів. Редактор повинен враховувати побажання автора, проте остаточне рішення приймається редакційною колегією.
 5. У разі, якщо член редакційної колегії є автором рукопису, редакційна колегія делегує його редакторські повноваження, стосовно його матеріалу, іншій кваліфікованій особі.
 6. Забороняється будь-яке відтворення матеріалів, опублікованих в збірнику в електронній або друкованій формі, без письмової згоди редакційної колегії та авторів. Допускається використання опублікованих матеріалів в контексті інших праць за умови посилання на першоджерело.

Етичні зобов'язання авторів

Короткий витяг з міжнародних рекомендацій, прийнятих COPE

( https://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors )
 1. Дослідження повинні здійснюватися згідно з етичними нормами та чинним законодавством. Структура статей повинна відповідати чинним офіційним вимогам, зокрема містити інформацію про актуальність дослідження, його місце у контексті сучасних тенденцій розвитку віповідної наукової галузі і про значення досягнених результатів.
 2. Дослідження повинні здійснюватися ретельно, з використаннням відповідних методів аналізу. Автори несуть повну відповідальність за зміст і оформлення своїх статей. Повідомлення про результати дослідження має бути повним, чітким і достовірним та містити посилання на доступні джерела інформації.
 3. Слід цитувати ключові праці, які мають визначальний вплив на сутність дослідження, а також більш ранні роботи, важливі для розуміння даного дослідження. Цитати із праць повинні бути точними.
 4. Не слід використовувати посилання з інших публікацій, якщо дані публікації не були опрацьовані автором.
 5. Нові відкриття необхідно подавати у контексті попередніх досліджень. Науковий огляд попередніх досліджень слід здійснювати чесно, об'єктивно та збалансовано, незалежно від того, чи вони підтверджують чи спростовують гіпотези автора.
 6. Автори повинні дотримуватися вимог щодо оригінальності роботи. Не допускається подання для публікації статей опублікованих раніше будь-якою мовою. Автори не повинні подавати рукописи, які описують ті ж результати дослідження, що і раніше опубліковані праці, окрім випадків, коли подається розширений варіант дослідження, в якому представлені більш повні та точні результати. В такому разі автор повинен подати посилання на первинну публікацію.
 7. Авторам слід дотримуватися чинного законодавства із захисту інтелектуальної власності. Використання будь-яких матеріалів, що належать іншим авторам, допускається лише за умови дотримання чинного законодавства.

Етичні зобов'язання рецензентів

 1. Подані матеріали рецензуються на підставі їх об'єктивних характеристик. Призначений редакційною колегією рецензент не повинен мати особистих або професійних зв'язків із автором поданого для рецензування матеріалу. Позитивні рішення стосовно публікації статей приймаються у випадку їх відповідності стандіртам видання.
 2. Висловлені рецензентом зауваження повинні бути чітко аргументованими.
 3. У випадку виникнення конфлікту інтересів стаття відправляється на додаткове рецензування третій особі.