ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей
Положення про рецензування статей

Мета рецензування – підвищення якості наукового видання засобом експертної оцінки пропонованих до друку матеріалів висококваліфікованими фахівцями.

Критерї оцінювання рукописів статтей:

  • відповідність змісту статті заявленій назві;
  • відповідність змісту статті тематичним напрямам та загальному рівню видання;
  • наявність наукової новизни;
  • присутність / відсутність певних недоліків, необхідність уточнень чи доповнень, які потребують авторського доопрацювання у процесі підготовки статті до друку

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами – внутрішнім і зовнішнім (подвійне «сліпе» рецензування). Анонімність рецензентів гарантується редакційною колегією видання.

До зовнішнього рецензування за принципом випадковості та з урахуванням індивідуальної згоди рецензента залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою рецензованої статті.

Рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до Вимог, які пройшли первинний контроль у редакційній колегії. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на доопрацювання. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Остаточне рішення щодо можливості публікації статті приймається з урахуванням отриманих рецензій. Воно повідомляється авторові(-ам).

Термін рецензування – 1 місяць з моменту одержання статті.

Не рецензуються статті, авторами (співавторами) яких є члени редакційної колегії журналу, а також статті, спеціально написані на замовлення редакційної колегії.

РІШЕННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ Є ОСТАТОЧНИМИ ТА НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБГОВОРЕННЮ