ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей

Працівники Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Ігор Козлик

Ігор Козлик – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури), професор, завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, голова редколегії
e-mail: [email protected]

Алла Мартинець

Алла Мартинець – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства; відповідальний секретар редколегії
e-mail: [email protected]

Роман Голод

Роман Голод – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література), професор, директор Інституту філології
e-mail: [email protected]

Світлана Луцак

Світлана Луцак – доктор філологічних наук (спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література), професор, професор кафедри української літератури (з 2015 року завідувач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету)
e-mail: [email protected]

Наталія Мафтин

Наталія Мафтин – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література), професор, професор кафедри української літератури
e-mail: [email protected]

Роман Піхманець

Роман Піхманець – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література), доцент, професор кафедри української літератури
e-mail: [email protected]

Степан Хороб

Степан Хороб – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література), професор, завідувач кафедри української літератури
e-mail: [email protected]

Співробітники інших вищих навчальних закладів України

Наталія Висоцька

Наталія Висоцька – доктор філологічних наук (спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн), професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури ім. проф. В.І.Фесенко Київського національного лінгвістичного університету
e-mail: [email protected]

Олена Ісаєва

Олена Ісаєва – доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література)), професор, завідувач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ)
e-mail: [email protected]

Жанна Клименко

Жанна Клименко – доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література)), професор, професор кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ)
e-mail: [email protected]

Ольга Куцевол

Ольга Куцевол – доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)), професор, професор кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
e-mail: [email protected]

Еліна Свенцицька

Еліна Свенцицька – доктор філологічних наук (спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.02 – російська література), професор, професор кафедри російської літератури Донецького національного університету (м.Вінниця)
e-mail: [email protected]

Закордонні фахівці

Ірина Бетко (Irena Betko)

Ірина Бетко (Irena Betko) – доктор філологічних наук, доцент Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Польща (doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nadzwyczajny profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Polska)
e-mail: [email protected]

Світлана Буніна (Svetlana Bunina)

Світлана Буніна (Svetlana Bunina) – доктор філологічних наук, запрошений професор кафедри німецької мови і російської мови Університету Вашингтона та Лі, США (Dr. Habil., Visiting Professor of Washington and Lee University, Department of German and Russian, Virginia, USA)
e-mail: [email protected]

Генрика Ільгевич (Henryka Ilgiewicz)

Генрика Ільгевич (Henryka Ilgiewicz) – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту досліджень культури Литви, Литовська Респубіка (Habilitated Doctor of Humanities, Senior Research Fellow, Lithuanian Culture Research Institute / Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius, Lithuania)
e-mail: [email protected]

Галина Мазурек (Halina Mazurek)

Галина Мазурек (Halina Mazurek) – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії російської літератури Шльонського університету, Польща (prof. zw. dr hab., Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
e-mail: [email protected]

Казімеж Прус (Kazimerz Prus)

Казімеж Прус (Kazimerz Prus) – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської літератури Жешувського університету, Польща (prof. zw. dr hab., Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
e-mail: [email protected]

Ірина Скоропанова (Ирина Скоропанова)

Ірина Скоропанова (Ирина Скоропанова) – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри російської літератури Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь)
e-mail: [email protected]

Члени редакційної колегії в 2010-2014 роках

Марія Голянич – доктор філологічних наук, професор, кафедра української мови, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, Україна), член редколегії з 2010 до 2014 року)

Василь Ґрещук – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, Україна), член редколегії з 2010 до 2014 року

Олександр Карпов (Александр Карпов) – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії російської літератури, Санкт-Петербурзький державний університет (Російська Федерація), член редколегії у 2014 році

Юрій Ковбасенко – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури, Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна), член редколегії у 2012 році

Оксана Мариновська – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна), член редколегії у 2012 році

Володимир Матвіїшин (1935-2012) – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, Україна), відповідальний редактор у 2010–2012 роках

Леся Мірошниченко – доктор педагогічних наук, професор, кафедра методики викладання російської мови та світової літератури, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м. Київ, Україна), член редколегії у 2010 році

Марко Теплінський (1924-2012) – доктор філологічних наук, професор, кафедра світової літератури, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ, Україна), член редколегії у 2010–2012 роках

Мечислав Яцкевич (Mieczysław Jackiewicz) – доктор філологічних наук, професор (Ольштин, Польща), член редколегії у 2014 році

Щиро дякуємо за співпрацю!