ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей

Загальні положення

Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21160-10960Р від 31.12.2014

Входить в Перелік наукових фахових видань України (див. Додаток 8 до Наказу МОН України №1328 від 21.12.2015)

Видавець – Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

ISSN (друковане видання) 2313-5921

ISSN (електронне видання) 2415-3885

Індексується:

  • Ulrich's Periodicals Directory
  • Index Copernicus International (2017; ICV 2017:66.53 )
  • Index Copernicus International (2016; ICV 2016: 69.73)
  • Index Copernicus International (2015; ICV 2015: 47.64)
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редакційна колегія збірника статей «Султанівські читання» у своїй діяльності керується сучасними нормами наукових видань гуманітарного спрямування, у тому числі тими, які визначені Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, чинними в світовому науковому співтоваристві стандартами якості і репрезентації наукових студій.

При розробці положень видавничої політики збірника статей «Султанівські читання» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics COPE; режим доступу:http://publicationethics.org також досвідом роботи українських і зарубіжних фахових наукових організацій та редакцій видань.

Положення про авторські права

  • Автори передають редакційній колегії право на першу публікацію надісланих матеріалів, авторські права на опубліковані матеріали залишаються за авторами. Публікація матеріалів у збірнику відбувається на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivs (Ліцензія Creative Commons Із зазначенням авторства — Некомерційна — Без похідних творів), яка дозволяє іншим особам поширювати та копіювати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної праці та на першу публікацію у збірнику. Забороняється розповсюдження опублікованих у збірнику матеріалів з комерційною метою.
  • За авторами зберігається право на неекслюзивне розповсюдження матеріалів у тому вигляді, в якому вони були опубліковані у цьому збірнику, за умови посилання на першу публікацію у цьому збірнику.
  • Редакційна колегія дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) електронних варіантів опублікованих статей, за умови посилання на збірник, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Політика відкритого доступу

Редакційна колегія збірника практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Рекламна політика

Редакційна колегія збірника не приймає пропозицій щодо розміщення рекламних матеріалів як в друкованому, так і в електронному виданні.